کد مطلب: 24
نطق پيش از دستور آقاي فرهاد رئيسي در جلسه عمومي شماره 5مورخه 96/06/11
تاریخ انتشار : 1396/06/12 09:06:14
نمایش : 392
اساس کار قدرت شوراها در کميسيونهاست
آقاي فرهاد رئيسي عضو محترم شوراي اسلامي شهر قبل از شروع جلسه عمومي شماره 5 شورا در مورخه 96/06/11 مطالبي را به شرح ذيل بيان فرمودند:چون اساس کار قدرت شوراها در کميسيونهاست توجه کليه منتخبين شوراي پنجم را به نکات ذيل قبل از ورود به دستور جلسه که انتخاب رياست کميسيونها و نماينده سازمانها ست جلب مينمايم . يکي از عيوب شوراي اسلامي دوره چهارم که همه اذعان به اين مطلب دارند ، عدم فعاليت و توجه به بسياري از کميسيونها و حوزه هاي است که امروزه در مديريت شهري مطرح و جاي بحث دارند . شايد بحث امور بانوان ، محيط زيست ، آب ، سازمانهاي مردم نهاد ( سمن ها ) و ... را ميتوان از اين قبيل موارد برشمرد . لذا به اين مهم که پويايي و فعاليت شورا ، در گرو تحرک ، شور و نشاط کميسيونها ميباشد و براي ارائه مصوبات ، طرحها و لوايح قوي و کارآمد بايد کميسيونها از توان تخصصي بالا و کارشناسان مسلط به موضوع استفاده نمايد تا به تصميماتي عمومي و قابل اجرا در شورا دست يابيم و نسبت به شکل گيري کميسيونها بر طبق مقتضيات و مشکلات شهر بکوشيم . اگر بخواهيم کميسيونهاي داخلي شورا فعال شوند و از قوي ترين افراد استفاده کنيم اين مشکل را بايد به صورت واقع بينانه نگاه کنيم اگر همانند شوراي دوره چهارم فقط بحث دريافت حق الجلسات اعضاي شورا مطرح باشد و بگوئيم بودجه شورا محدود است کار به جايي نخواهد رسيد و کميسيونها فقط جنبه صوري به خود ميگيرند و بايد کمي از خود گذشتگي داشته باشيم و اين مسئله را با يک همفکري به نتيجه مطلوب سوق دهيم تا رضاي خدا و مردم در آن ملحوظ شود و لا غير . دوستاني که کانديد رياست کميسيونها و سازمانهاي وابسته ميشوند بايد به اين نکات توجه داشته باشند که يکي از دلايل عدم توفيق شهرداري در رسيدن به اهداف مديريت شهري ، عدم کارآيي کميسيونها و سازمانهاي وابسته به شهرداري است .شما اگر مديرترين و با دانش ترين افراد را هم جهت مديريت شهري انتخاب کنيد و نظارت درستي بر آن نداشته باشيد ممکن است دچار انحراف از اهداف بشود ، لذا افرادي که کانديد کميسيونها و سازمانها ميشوند بايد پاسخگوي بعدي عملکرد مجموعه تحت مسئوليت خود باشند و وقت و زمان کافي براي کار کردن و رسيدگي به مشکلات آن کميسيون و سازمان مربوطه را لحاظ کنند.
کميسيون ماده صد يکي از کميسيونهاي است که بصورت مستقيم با اقشار مختلف جامعه در ارتباط است ولي اولا در جلسه روز يکشنبه هم عرض کردم آيا اين تعداد کميسيون بررسي شده نياز است و ثانيا من اصلا کانديد اين کميسيونها نيستم ولي ناظر به عملکرد همکاران در اين کميسيونها هستم يعني اينکه در کار اين کميسيونها بيشترين نارضايتي و تبعيض وجود دارد.
 
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن