کد مطلب: 23
نورالله غلاميان دهکردي سرپرست شهرداري شهرکرد
تاریخ انتشار : 1396/06/08 08:34:33
نمایش : 389
به استناد بند 1 ماده 76قانون شوراهاي اسلامي و پيرو تصميمات متخذه در چهارمين جلسه شوراي اسلامي شهر که در تاريخ 96/06/07 برگزار گرديد ، اعضاي شوراي اسلامي شهر از ميان گزينه هاي معرفي شده آقاي نورالله غلاميان دهکردي را به عنوان سرپرست شهرداري شهرکرد تا تعيين و معرفي شهردار جديد ، انتخاب و منصوب نمودند.
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن