تعامل بيشتر هنرمندان با شوراي اسلامي و شهرداري شهرکرد

اندازه متن
تاریخ انتشار: 1398/05/14 09:14:37
هنرمندان براي توسعه شاخص هاي فرهنگي و هنري در شهرکرد با سازمان فرهنگي اجتماعي و ورزشي شهرداري تعامل بيشتري داشته باشند.

در نشست شوراي اسلامي مرکز استان با مديران و هنرمندان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان ، رئيس شوراي اسلامي شهرکرد گفت: اجراي تئاتر و ساير برنامه‌هاي فرهنگي هنري در فضاهاي روباز از سوي مديريت شهري مرکز استان مورد حمايت قرار خواهد گرفت.
حيدر علي‌پور دهکردي تاکيد کرد:‌ هنرمندان براي توسعه شاخص‌هاي فرهنگي و هنري در شهرکرد با سازمان فرهنگي، اجتماعي و ورزشي شهرداري تعامل بيشتري داشته باشند.
وي افزود: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامي چهارمحال و بختياري برنامه‌هاي عملياتي و کاربردي خود در حوزه فرهنگي و هنري را به مديريت شهري اعلام کند و در راستاي انجام فعاليت‌هاي مشترک برنامه‌ريزي کنند.
علي‌پور دهکردي تصريح کرد:‌ مديريت شهري در برگزاري جشنواره‌ها و برنامه‌هاي مشترک فرهنگي هنري با فعالان اين حوزه و گروه‌هاي نمايشي همکاري خواهد کرد.
عليرضا توکلي نيز گفت:‌ هنرمندان براي طراحي و ساخت المان‌هاي شهري برنامه‌هاي خود را به شهرداري ارائه دهند.
حميد فتح اللهي دهکردي تاکيد کرد: برندسازي فرهنگي هنري در شهرکرد بايد به عنوان يکي از مهمترين برنامه‌هاي مديريت شهري در دستور کار باشد.
وي يادآور شد: مديريت شهري براي ساخت پلاتوهاي شهري در مرکز چهارمحال و بختياري همکاري‌هاي لازم را انجام مي‌دهد.
عضو ديگر شوراي اسلامي شهرکرد نيز گفت: تئاتر در کاهش مشکلات ناشي از آسيب‌هاي اجتماعي نقش بسزا و موثري دارد.
طيبه شريفي تصريح کرد: گروه‌هاي هنري به مديريت شهري در راستاي برنامه‌ريزي براي ارتقاي کمي و کيفي فرهنگ آپارتمان نشيني، ترافيک، آب، مسائل بهداشتي، ارتباطات، تربيت فرزندان، حقوق شهروندي و ديگر مسائل شهري کمک کند.
يکي ديگر از اعضاي شوراي اسلامي شهرکرد نيز گفت: مرکز چهارمحال و بختياري در ورزش، فرهنگ و هنر ظرفيت‌هاي بسيار مطلوبي دارد.
امام‌قلي بلالي دهکردي تاکيد کرد: اما فعالان فرهنگي، هنري و ورزشي شهرکرد پشتوانه کافي براي ارتقاء در بخش‌هاي مختلف را ندارند.
عضو ديگر شوراي اسلامي شهرکرد نيز گفت: تشويق هنرمندان و فعالان فرهنگي و هنري بايد به عنوان يکي از برنامه‌هاي اصلي مديريت شهري در بخش فرهنگي باشد.
مصطفي حيدري تصريح کرد:‌ مديريت شهري در شهرکرد براي ارتقاي فکري و ذهني شهروندان به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامي چهارمحال و بختياري کمک مي‌کند.
وي اظهار داشت: تلاش براي کاهش افسردگي بين مردم و افزايش شاخص‌هاي شادي بين شهروندان از اصلي‌ترين اهداف مديريت شهري در شهرکرد به شمار مي‌رود.
شهردارشهرکرد گفت :برقراري زمينه هاي هم افزايي بين شهرداري و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان مورد توجه جدي قرار مي گيرد و مديريت شهري خود را موظف به مشارکت و همکاري در اجراي امور فرهنگي مي داند.
مديرکل فرهنگ و ارشاد اسلامي چهارمحال و بختياري نيز گفت: پيوند بين هنرمندان و مديريت شهري با هدف استفاده حداکثري از ظرفيت‌ها در راستاي توسعه شهر ضرورت دارد.
جواد کارگران دهکردي تصريح کرد: هم‌اينک تئاتر شهرکرد در سطح ملي کارآمد، موثر و مطرح است.
وي يادآور شد:‌ هنرمندان چهارمحال و بختياري و شهرکرد در جشنواره‌هاي ملي تئاتر مانند فجر همواره افتخار آفريني کرده‌اند.
کارگران دهکردي اظهار داشت:‌ براي رعايت حقوق شهروندي و پيشگيري از وقوع آسيب‌هاي اجتماعي مي‌توان از ظرفيت تئاتر چهارمحال و بختياري و شهرکرد بهره‌گيري کرد.
وي گفت: با وجود فرهنگسراي شهرکرد، سالن امير کبير و سالن مهر شهرکرد، مرکز چهارمحال و بختياري در حوزه تئاتر سالني با مشکل مواجه نيست.
مديرکل فرهنگ و ارشاد اسلامي چهارمحال و بختياري تاکيد کرد:‌ شهرداري‌هاي کشور براي ساخت پلاتو در شهرها همکاري مطلوبي با ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامي داشته‌اند.
وي افزود: ساخت پلاتو در شهرهاي مختلف چهارمحال و بختياري شهرکرد به خصوص در بوستان‌هاي تهليجان و ملت شهرکرد بايد مواد توجه شهرداري قرار گيرد.
 
کارگران دهکردي تصريح کرد:‌ ايجاد پلاتوها با کمترين هزينه مي‌تواند بيشترين نشاط و شادي را به مردم بدهد.


 
 
 
کد خبر: 22226 نمایش: 537


کلیه حقوق این وبسایت متعلق به شهرداری شهرکرد میباشد.