نامه تفريغ بودجه

اندازه متن
تاریخ انتشار: 1398/02/18 12:44:54
نامه تفريغ بودجه سال 97 شورا

جناب آقاي حيدري
رئيس محترم امور مالي شورا
 

”  با سلام  و دعاي خير  “

 
    احتراماً، پيرو ارائه گزارش تفريغ بودجه سال 97 شورا که توسط حسابدار محترم پاره وقت و جنابعالي تحت نظارت اينجانب تهيه شده بود با سرجمع مبلغ 432/630/595/5 ريال در بخش درآمدها و به همين ميزان در بخش هزينه هاي سال 97 شورا درجلسه عمومي شماره 157 مورخه 8/2/98 اين شورا همراه با توضيحات لازم مطرح و پس از بحث و تبادل نظر مستند به بند 12 ماده 80 قانون شوراها با آخرين اصلاحات و از آنجا که تمامي هزينه ها براساس دستور العلمهاي قانوني و مصوبات شورا بوده است مورد موافقت و تصويب قرارگرفت و مقرر شد يک نسخه براي مراجع ذيربط ارسال شود.بديهي است بودجه مصوب شورادرسال97مبلغ 000/000/700/5 ريال بوده است که از آن ميزان درحد مبلغ مندرج در درآمدهاي تفريغ بودجه توسط شهرداري به حساب شورا واريز و مابقي توسط شهرداري براي هزينه هاي مرتبط با شورا ( برابر ضوابط ) راساً هزينه شده است و اين گزارش همراه با اسناد مالي مبناي کار حسابرس منتخب خواهد بود . لذا مراتب به انضمام يک نسخه از گزارش تفريغ بودجه مصوب سال 97 شورا جهت اقدامات قانوني ارسال مي شود . م/1/98
 
                                                                                       حيدر عليپور   
                                                                                               رئيس شوراي اسلامي شهر
 
 
 
کد خبر: 22139 نمایش: 548


کلیه حقوق این وبسایت متعلق به شهرداری شهرکرد میباشد.