کد مطلب: 21
انتخاب رئيس و نائب رئيس دوره پنجم شوراي اسلامي شهر
تاریخ انتشار : 1396/06/04
نمایش : 369
در اجراي ماده 16 قانون انتخابات و ماده 9 آيين نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و به موجب دعوتنامه فرمانداري شهرستان شهرکرد اولين جلسه شوراي اسلامي شهر شهرکرد در ساعت 10 روز شنبه مورخه 96/06/04 در محل فرمانداري تشکيل و براي انتخاب اعضاي هيات رئيسه شورا اخذ راي به عمل آمد و مدعوين از بين خود آقاي عليرضا توکلي را به عنوان رئيس و آقاي حيدر علي پور را به عنوان نائب رئيس و آقاي حميد فتح اللهي را به عنوان منشي شورا ، با راي مخفي و اکثريت نسبي انتخاب نمودند.
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن