کد مطلب: 20
تشکيل آخرين جلسه شوراي اسلامي شهر شهرکرد
تاریخ انتشار : 1396/05/31 10:05:24
نمایش : 499
آخرين جلسه کاري شوراي اسلامي دوره چهارم شهر شهرکرد در مورخه 96/05/29 در محل شوراي شهر تشکيل گرديد، اين جلسه به جمع بندي موضوعات و مطالب ارائه شده و گزارش عملکردهاي شوراي دوره چهارم اختصاص داشت .

 
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن