کد مطلب: 19
اعضاي پنجمين دوره شوراي اسلامي شهر شهرکرد
تاریخ انتشار : 1396/03/18 12:59:34
نمایش : 574
پس از انجام انتخابات در مورخه 96/02/29  ، اعضاي پنجمين دوره شوراي شهر به شرح ذيل در شوراي شهر شهرکرد راه يافتند :
1 - خانم مرجان دادايي
2- آقاي فرهاد رئيسي
3- آقاي مصطفي حيدري
4- خانم طيبه شريفي
5- آقاي حيدر علي پور
6- آقاي حميد فتح اللهي
7- آقاي عليرضا توکلي
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن