تامين مسکن ارزان قيمت براي اقشار کم درآمد

اندازه متن
تاریخ انتشار: 1397/05/14 09:41:10
حضور مدير کل بنياد مسکن استان در جلسه شوراي اسلامي شهر شهرکرد

آقاي رئيسي مديرکل محترم بنياد مسکن انقلاب اسلامي استان و همراهان ايشان که جهت مذاکره راجع به اقدامات بنياد و خدماتي که مي تواند در راستاي تامين مسکن ارزان قيمت براي اقشار کم درآمد ارائه دهد به جلسه شوراي اسلامي شهر شهرکرد دعوت شدند. رئيسي مديرکل محترم بنياد با تشکر از فرصتي که در اختيار ايشان گذاشته شد گفت : بنياد مسکن از آنجا که با فرمان امام راحل تاسيس شد و اهداف آن نيز از محل حمايتهاي مردمي ، حساب صد امام و خيرين درجهت تامين مسکن نيازمندان محقق مي شود يک نهاد با قداست و با ارزش معنوي است و به همين دليل بوده است که در رسيدن به اهداف متعالي خود با توفيقات بسياري مواجه شده است .
در رابطه با انجام عمليات آماده سازي منظريه که اعضاي محترم شورا همگي بر اجراي تمام و کمال آن از هر نظر تاکيد دارند آقاي رئيسي توضيح داد که اداره کل راه و شهرسازي بواسطه امکانات و تجهيزاتي که ما در اختيار داريم طي قراردادي ، عمليات آماده سازي منظريه را که عمدتاً جوي و جدول و آسفالت مي باشد به بنياد مسکن به عنوان پيمانکار واگذار نمود که البته کفاف تکميل آماده سازي را نمي دهد و محقق ساختن عقايد و نظريات اعضاي محترم شورا مبني بر انجام کليه امور که براي رفاه شهروندان ساکن در يک منطقه نياز است شامل زيرساختهاي فضاي سبز ، پارک و بازي کودکان و تامين آب مورد نياز فضاي سبز – اجراي طرحهاي ترافيکي مانند استاندارد سازي تقاطع ها و ميادين از طريق خط کشي – ايجاد رمپ – تابلوهاي راهنمائي و رانندگي – چراغهاي فرماندهي و ... اجراي مبلمان شهري و امثالهم که خود يک طرح مجزا و پرهزينه است به عنوان مثال اجراي ايستگاههاي حمل و نقل مسافر – اجراي فضاي سبز حاشيه معابر همراه با روشنائي – نصب سکوها و نيمکت ها – بلوک فرش – نصب سطل هاي زباله و تابلوهاي نامگذاري معابر فرعي – آماده سازي فضاهاي عمومي و مشابه آن خود قرارداد هاي مکملي نياز دارد که به جرات مي توان گفت اعتبارات و هزينه هاي اجراي اين زيرساختها بيش از مبلغ قرارداد اصلي آماده سازي منظريه خواهد بود و از توان و اختيار ما خارج است چون ما پيمانکار اداره راه و شهرسازي هستيم و مکلفيم براساس شرح وظايف مندرج در قراردادعمل کنيم ، اما از آنجا که ناظر عالي پيمان و تحويل گيرنده آماده سازي منظريه ، شهرداري مي باشد تا بتواند با انعقاد تفاهمنامه اي ساير خدمات آماده سازي را به صورت قرارداد متمم و مازاد به پيمان اوليه از سوي راه و شهرسازي الحاق نمايد ، در هر حال پيرو مذاکرات اعضاي محترم شورا درجلسه مربوط به آماده سازي منظريه در دفتر معاونت محترم عمراني استانداري لازم است اين خواسته ها بصورت جدي تري توسط شهرداري از طريق راه و شهرسازي و معاونت محترم عمراني پيگيري شود .
مديرکل محترم بنياد مسکن در ادامه افزود : همانطور که مستحضريد يکي از وظايف عمده ما ، به غير از آباداني و تامين مسکن روستائي ، ساخت مسکن ارزان قيمت براي اقشار نيازمند و کم توان مالي و ... از طريق جلب خيرين مي باشد ولي در راستاي انجام اين رسالت خطير معمولاً براي دريافت پروانه ساخت  مجتمع هاي مسکوني در شهرداري با مشکل مواجه مي شويم زيرا هزينه هاي صدور پروانه از توان ما خارج است و خيرين نيز اخذ پروانه هاي ساختماني را تقبل نمي کنند و انتظار دارند شهرداري نيز در ساخت واحدهاي مسکوني ارزان قيمت که براي اقشار خاصي احداث و معمولاً با هزينه تمام شده تحويل مي شوند ، مشارکت نمايد و هزينه اي دريافت نکند . به همين جهت ماهم انتظار داريم که اعضاي محترم شورا و شهردار محترم ، بنياد مسکن استان را در انجام اين رسالت به هر طريقي که ممکن است ياري نموده و در اين کار خير سهيم شوند .
 
کد خبر: 11816 نمایش: 653


کلیه حقوق این وبسایت متعلق به شهرداری شهرکرد میباشد.