ساماندهي مشاغل شهري ( کارگران فصلي )

کد خبر: 11785 تاریخ انتشار: 1397/04/24
نمایش: 161
اخبار
بررسي موضوع ساماندهي کارگران فصلي مستقر در ميادين شهداء و امام حسين ( ع ) شهرکرد
با حضور نمايندگان فرمانداري و اتحاديه کارگران و سازمان ساماندهي مشاغل شهري شهرداري ، جلسه اي در محل شوراي اسلامي شهر شهرکرد برگزار و موضوع ساماندهي کارگران فصلي مستقر در ميادين چهارمحال ( شهداء ) و امام حسين ( ع ) شهر شهرکرد طرح و مورد بررسي و تصويب قرار گرفت .

افزودن دیدگاه