آرشیو اخبار

1397/08/12 19:54:57
بيانيه يوم الله 13 آبان
1397/06/12 08:40:20
انتخاب رئيس جديد شوراي اسلامي شهر شهرکرد
1397/05/14 09:41:10
تامين مسکن ارزان قيمت براي اقشار کم درآمد
1397/05/11 09:35:01
نشست اعضاي شوراي اسلامي شهر با مدير کل ميراث فرهنگي استان
1397/04/25 10:58:24
فرهنگنامه شهرکرد در گذر زمان
1397/04/24
ساماندهي مشاغل شهري ( کارگران فصلي )
1397/03/29 09:34:13
بودجه سال 97
1397/03/29
اصلاح و متمم بودجه سال 96
1397/03/07 10:49:55
تجليل از ايثارگران حماسه آزادسازي خرمشهر
1397/02/05 12:07:51
بهاي خدمات پسماند
1397/01/30 09:27:27
تجليل از عوامل ستاد استقبال از نوروز و اسکان مسافران نوروزي
1396/07/30 13:44:44
امکان فرونشست زمين در مناطق مسکوني در آينده با برداشت آبهاي زيرزميني
1396/07/30 13:18:54
شوراي اسلامي شهر و شهرداري شهرکرد با همکاري کميته صيانت از آب استان برگزار مي کند
1396/07/30 13:10:27
ششمين همايش بام ايران در حسرت آب
1396/07/01 12:34:29
حضور اعضاي شوراي اسلامي شهر در مدارس
1396/06/12 09:06:14
نطق پيش از دستور آقاي فرهاد رئيسي در جلسه عمومي شماره 5مورخه 96/06/11
1396/06/08 08:34:33
نورالله غلاميان دهکردي سرپرست شهرداري شهرکرد
1396/06/04
انتخاب اعضاي هيات رئيسه شوراي دوره پنجم
1396/06/04
انتخاب رئيس و نائب رئيس دوره پنجم شوراي اسلامي شهر
1396/05/31 10:05:24
تشکيل آخرين جلسه شوراي اسلامي شهر شهرکرد
1396/03/18 12:59:34
اعضاي پنجمين دوره شوراي اسلامي شهر شهرکرد
1396/01/26
جلسه شماره 341
1396/01/26
تصميمات جلسه شماره 340
1396/01/26
جلسه شماره 339
1396/01/12
جلسه شماره 323 شوراي شهر
1395/11/28
نشست رئيس و اعضاي شوراي اسلامي شهر با فرمانده سپاه حضرت قمر بني هاشم ( ع )
1395/10/22 08:52:37
مصوبه شماره 316 شورا
1395/10/13 11:50:49
جلسه شماره 316
1395/10/13
مصوبه شماره 314
1395/08/13 10:09:43
مصوبات